Την Τρίτη θα ηχήσουν οι σειρήνες σε όλη την επικράτεια

Δοκιμαστική ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού πολιτικής Άμυνας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018 στο πλαίσιο της Άσκησης ΤΑΜΣ «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ -2018» σε όλη την επικράτεια.

Η ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας έχει καθαρά δοκιμαστικό σκοπό και επομένως δεν υπάρχει λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας.

Στις 11:00, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για χρονική διάρκεια εξήντα (60) δευτερολέπτων (διακοπτόμενος ήχος διαφορετικής έντασης).

Στις 11:05, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια εξήντα (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης).