Επιλογή των Σημαντικότερων Ειδήσεων από τις Μεγαλύτερες Είδησεογραφικές Σελίδες της Ελλάδας και του Κόσμου

Διακοπές ρεύματος στην Αττική λόγω… ζέστης – Bno.Gr :


Διακοπές ρεύματος στην Αττική λόγω… ζέστης

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα βρίσκονται αυτήν την ώρα πολλά σημεία της Αττικής .

Åéêüíåò áðü ôï ÌÜôé, ìéá åâäïìÜäá ìåôÜ ôçí êáôáóôñïöéêÞ ðõñêáãßá. Óõíåñãåßï ôçò ÄÅÇ âñßóêåôáé óôçí ðåñéï÷Þ.

Αιτία είναι η υπερφόρτωση του δικτύου και των καλωδιώσεων λόγων υψηλών θερμοκρασιών. Οι περιοχές που έχουν πληγεί είναι Πεντέλη (η βλάβη αποκαταστάθηκε), Βούλα, Βάρη και Βάρκιζα.

Συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται για την αποκατάσταση των βλαβών, αποκατάσταση που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ώρες.

Recommended For You