Ενίσχυση της καταστολής της ελευθερίας της θρησκείας ή της πίστης στη Ρωσία

Members of Jehovah’s Witnesses wait in a court room in Moscow, Russia, April 20, 2017

Η διασφάλιση του σεβασμού της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων είναι ένας πυλώνας των κοινών μας δεσμεύσεων του ΟΑΣΕ και της συνολικής έννοιας της ασφάλειας του ΟΑΣΕ. Πρόσφατα, όπως και η υπουργική συνάντηση του Κιέβου το 2013, τα συμμετέχοντα κράτη «δεσμεύτηκαν να διασφαλίσουν το σεβασμό και την απόλαυση της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης, θρησκείας ή πεποιθήσεων για όλους».

Οι υπουργοί μας επιβεβαίωσαν “τις δεσμεύσεις των συμμετεχόντων κρατών να σέβονται, “Οι υπουργοί μας κάλεσαν επίσης όλα τα συμμετέχοντα κράτη να« εφαρμόσουν πλήρως τις δεσμεύσεις τους για να διασφαλίσουν το δικαίωμα όλων των ατόμων να εκδηλώνουν και να ασκούν θρησκεία ή πεποιθήσεις, της κοινότητας με άλλους, και σε δημόσιο ή ιδιωτικό επίπεδο, και να εκδηλώσουν τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις τους μέσω της διδασκαλίας, της πρακτικής, της λατρείας και της τήρησης, μεταξύ άλλων μέσω διαφανών και αμερόληπτων νόμων, κανονισμών, πρακτικών και πολιτικών ».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαταράσσονται από αναφορές σχετικά με κυβερνητική παρενόχληση θρησκευτικών ομάδων και υποστηρικτών στη Ρωσική Ομοσπονδία. Οι αναφερόμενες επιδρομές σε σπίτια και τόπους λατρείας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στις 10 Απριλίου στην Ufa, 18 Απριλίου στο Polyarny, 19 Απριλίου στο Βλαδιβοστόκ και 20 Απριλίου στο Shuya, έρχονται σε αντίθεση με τις δεσμεύσεις του ΟΑΣΕ από τη Ρωσία. Δυστυχώς, η Ρωσία εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τους νόμους της για τον περιορισμό και την ποινικοποίηση της άσκησης της θρησκευτικής ελευθερίας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν τρομαγμένες από την απόφαση της ρωσικής κυβέρνησης τον Ιούλιο του 2017 για την απαγόρευση των Μάρτυρες του Ιεχωβά, μιας ειρηνικής θρησκευτικής ομάδας, ως «εξτρεμιστική». Στις 3 Μαΐου, ένα δικαστήριο της Αγίας Πετρούπολης υποστήριξε την κατάσχεση των αρχηγών των Μαρτύρων του Ιεχωβά ότι η θρησκευτική ομάδα έχει απαγορευτεί ως “εξτρεμιστική”. Σε μια κίνηση που επιστρέφει στη Σοβιετική Ένωση του Στάλιν, η ρωσική κυβέρνηση θα πάρει την περιουσία των Μαρτύρων του Ιεχωβά.

Απαντώντας στις δηλώσεις μας σχετικά με το ζήτημα αυτό τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο του 2017, η Ρωσική Ομοσπονδία διαβεβαίωσε επανειλημμένα ότι οι προσπάθειές της για καταπολέμηση του αποκαλούμενου «εξτρεμισμού» δεν θα παρεμπόδιζαν την άσκηση της θρησκευτικής ελευθερίας ή των πεποιθήσεων, “Το αντίθετο συμβαίνει.

Φαίνεται ότι οι ενέργειες της Ρωσίας κατά παράβαση των δεσμεύσεων του ΟΑΣΕ ενδέχεται να μεταδίδονται σε άλλα μέρη της περιοχής του ΟΑΣΕ. Καλούμε τα άλλα συμμετέχοντα κράτη να μην καταστείλουν την άσκηση της θρησκευτικής ελευθερίας ή των πεποιθήσεων και να δικαιολογήσουν την καταστολή στο όνομα της ασφάλειας. Μόνο μέσω του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας θρησκείας ή πεποιθήσεων, η περιοχή μπορεί να εργαστεί προς την πραγματική ασφάλεια.

Τελικά, επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας προς τη Ρωσία να απελευθερώσει αμέσως όλους τους φυλακισμένους απλώς για την άσκηση της ελευθερίας της θρησκείας ή των πεποιθήσεών τους. Σύμφωνα με το Memorial, 103 φυλακισμένοι συνείδησης στη Ρωσική Ομοσπονδία. Προτρέπουμε τη Ρωσία να απελευθερώσει κρατούμενους συνείδησης που κρατούνται αδικαιολόγητα σε προφυλάκιση και να αποβάλει κάθε συνεχιζόμενη ποινική έρευνα στις δραστηριότητές τους. Καλούμε τη Ρωσία να σταματήσει την κατάσχεση της περιουσίας του Μάρτυρα του Ιεχωβά και να τηρήσει τις διεθνείς της υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις του ΟΑΣΕ για σεβασμό της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης, θρησκείας ή πεποιθήσεων για όλους.

Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όπως παραδίδει ο Chargé d’Affaires Michele Siders
στο Μόνιμο Συμβούλιο της Βιέννης 10 Μαΐου 2018