Νέα λειτουργία στο keaprogram.gr: Ιστορικό πληρωμών στην αίτηση για ΚΕΑ

Νέα λειτουργία στο keaprogram.gr: Ιστορικό πληρωμών στην αίτηση για ΚΕΑ
loading...

Νεα λειτουργία προστέθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα keaprogram.gr για την ενημέρωση των δικαιούχων και τις πληρωμές. Με το ιστορικό πληρωμών μπορούν οι δικαιούχοι να δουν εαν υπάρχει λάθος στον λογαριασμό τους και τον λόγο καθώς και την ημερομηνία πίστωσης εφόσον δεν υπήρχε πρόβλημα κατα την πληρωμή

Ειδικότερα για καλύτερη ενημέρωση των πολιτών, προστέθηκε στην φόρμα της αίτησης στο keaprogram.gr πληροφορία σχετικά με το ιστορικό πληρωμών του ΚΕΑ.

PaymentHistory1

Ένα παράδειγμα μπορείτε να δείτε στην παραπάνω και την επόμενη εικόνα.
Στην πρώτη εικόνα εμφανίζεται μια πληρωμή που αφορά τον Σεπτέμβρη του 2016 και είναι ακόμα σε εκκρεμότητα.
Στην δεύτερη εικόνα εμφανίζονται δυο πληρωμές (μια για τον Αύγουστο και μια για τον Σεπτέμβρη του 2016) που έχουν πραγματοποιηθεί.

PaymentHistory2

Δυστυχώς δεν υπαρχει ακριβή ημερομηνία πίστωσης κάθε επιδόματος γιατί ενημέρωση από τις τράπεζες έχουμε μόνο για τις απορριφθείσες πιστώσεις. Η ενημέρωση για την μη πίστωση κάποιου επιδόματος μπορεί να έρθει και 5 μέρες μετά την προβλεπόμενη ημερομηνία καταβολής.
Αν έχει απορριφθεί πίστωση από την τράπεζα η εικόνα που θα εμφανιστεί θα είναι όπως η παρακάτω εικόνα.

PaymentHistory3
Μέχρι τώρα οι λόγοι που μπορεί να απορριφθεί κάποια πίστωση είναι οι (όπως αυτοί ορίζονται από τις τράπεζες):

«Ανύπαρκτος ή κλειστός λογαριασμός ή blocked»
«Ανύπαρκτος λογαριασμός»
«Κλειστός λογαριασμός»
«Λάθος αριθμός λογαριασμού (δεν έχει χαρακτηρισθεί για πληρωμή μισθοδοσίας)»
«Λάθος συσχετισμός λογαριασμού – κωδικού πελάτη»

Θυμίζουμε ότι για να μπορέσει να πιστωθεί επίδομα σε λογαριασμό, θα πρέπει το πρόσωπο που έχει κάνει την αίτηση για το ΚΕΑ να είναι κύριος δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Tags:

Share this post